Skip to main content
Pomoc Drogowa Wrocław 24h Dariusz Kohl | Holowanie | Laweta | Autostrada A4

Co robić po kolizji czy wypadku samochodowym?

Przemieszczanie się po drogach w pojazdach mechanicznych cechujących się sporą masą własną i niemałą mocą napędzających je silników może obfitować w różnego rodzaju zdarzenia drogowe. Dochodzi do nich z różnych przyczyn, często niezależnych od stażu czy umiejętności biorących w nim udział kierowców. Zdarzenia drogowe można podzielić na dwie główne kategorie. Są to kolizje i wypadki drogowe. Kryterium podziału jest proste. O kolizji drogowej mówimy, jeśli w jej wyniku nie ucierpieli w żaden sposób ludzie. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego ucierpią jego uczestnicy, mówimy o wypadku drogowym. Podział ten jest istotny, ponieważ w przypadku obu zdarzeń konieczne jest podjęcie zupełnie innych działań.

Laweta z uszkodzonym samochodem

Pierwsze czynności

Zdarzenia drogowe mają przeważnie gwałtowny przebieg i wywierają duży wpływ na psychikę uczestniczących w nim osób. Nawet zwykła stłuczka parkingowa potrafi wytrącić z równowagi, a co dopiero zderzenie pojazdów w trakcie jazdy, nawet z niewielką prędkością, jaka obowiązuje w terenie zabudowanym. Fizyka jest nieubłagana. Prędkość pojazdów w bezpośrednim zderzeniu czołowym sumuje się, masa pojazdów i siła bezwładności robią swoje. Bez względu na to jak gwałtowne jest zdarzenie drogowe, warto starać się zachować tuż po nim zimną krew. Popularne powiedzenie, że tylko spokój może nas uratować, sprawdza się tutaj jak nigdzie indziej. Spokoju i opanowania trudno się nauczyć, szczególnie jeśli nie ćwiczymy regularnie wpływu ekstremalnych warunków na nasz organizm. Niemniej warto się starać.

W pierwszych chwilach po zdarzeniu drogowym należy sprawdzić stan zdrowia wszystkich jego uczestników. Nasze obserwacje w tym temacie pozwolą zdecydować z jakim typem zdarzenia mamy w danej sytuacji do czynienia.

Wypadek drogowy

Jeśli u któregokolwiek z uczestników zdarzenia drogowego stwierdzono uszczerbek na zdrowiu, mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym. W takiej sytuacji najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia poszkodowanych w wypadku osób. Zanim przystąpimy do udzielania pomocy poszkodowanym, należy bezwzględnie zadbać o własne bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Miejsce wypadku należy oznaczyć trójkątem ostrzegawczym. Jeśli silniki pojazdów biorących udział w zdarzeniu są na chodzie, należy je unieruchomić, a kluczyki umieścić pod przednią szybą każdego z pojazdów. Dopiero wtedy możemy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Wypadek samochodowy

Sytuacja na miejscu zdarzenia może być trudna i dynamicznie się zmieniać, dlatego ważna jest właściwa jej ocena. W przypadku wypadku drogowego należy wezwać na miejsce służby takie jak policja i pogotowie ratunkowe. Do momentu pojawienia się na miejscu policji nie należy przemieszczać biorących udział w zdarzeniu pojazdów. Dobrze, jeśli nie jesteśmy jedynym świadkiem czy też przytomnym i zdrowym uczestnikiem wypadku drogowego. Jeśli to możliwe, należy podzielić zadania i wykonywać je jednocześnie, na przykład udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym i wzywanie służb ratunkowych.

Udzielanie pierwszej pomocy rannym powinno odbywać się z zachowaniem zasady – po pierwsze nie szkodzić. Jeśli nie jest to dyktowane bezpośrednim zagrożeniem dla ofiar, nie należy ich samodzielnie przemieszczać do czasu przyjazdu pogotowia. Niewłaściwy transport poszkodowanego może doprowadzić do poważniejszych obrażeń. Po dotarciu na miejsce służb ratunkowych to one przejmują na siebie zadania związane z zabezpieczeniem miejsca i uczestników zdarzenia. Jednak nawet po ich przybyciu nie należy się oddalać tak, by móc odpowiedzieć na ich ewentualne pytania. Należy pamiętać, że udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku jest obowiązkowe, a jej nieudzielenie jest zagrożone nawet karą więzienia. Nasza umiejętna i właściwa reakcja może uratować czyjeś życie.

Kolizja drogowa

W przypadku kolizji drogowej postępowanie różni się w zasadniczy sposób od postępowania po wypadku samochodowym. Jeśli nie ma rannych to pojazdy biorące udział w takim zdarzeniu można, jeśli jest taka możliwość, usunąć z jezdni. To samo dotyczy uszkodzonych elementów pojazdów, fragmentów szyb, plastików lamp czy lusterek samochodowych. Przed przemieszczeniem pojazdów warto kredą zaznaczyć pozycje opon każdego z uczestników, lub wykonać zdjęcie na wypadek ewentualnych pytań policji. Wezwanie policji również jest opcjonalne. Jeśli co do sprawstwa nie ma wątpliwości i uczestnicy kolizji spisują oświadczenia na potrzeby działań ubezpieczycieli, to wzywanie policji nie jest konieczne. Policję warto wezwać, jeśli mamy do czynienia ze zdarzeniem z udziałem obcokrajowca. Jeśli w kolizji uczestniczą pojazdy służbowe lub jeśli zachodzą wątpliwości co do winy ewentualnego sprawcy, to wezwanie policji jest konieczne. Podobnie należy postąpić jeżeli zachodzi podejrzenie, że którykolwiek z uczestników zdarzenia znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy narkotyki.

Warto pamiętać, aby oświadczenia spisywane po kolizji zawierały pełne dane uczestników, numery polis, nazwy ubezpieczycieli, opis sytuacji i uszkodzeń pojazdów jakie w wyniku zdarzenia wystąpiły. Ważne jest również aby na oświadczeniach widniały wyraźne podpisy uczestników kolizji, w szczególności jej sprawcy.